UUP dump

Windows Update サーバからUUPファイルを簡単にダウンロードできます。

  クイックオプション

リリースタイプ 説明 アーキテクチャ
最新の公開ビルド 一般的なユーザー向けに更新された最新ビルドです。
最新のリリースプレビューチャネル 次のリリースをプレビューするための信頼性の高いビルド。
今後のリリースを試すのに最適です。
最新のベータチャネル 今後提供されるほとんどの機能を備えたDev チャネルより信頼性の高いビルド。
早期導入者に最適です。
最新のDev チャネル 最新の機能を備えた信頼性の低いビルド。
非常に専門的なユーザーに最適です。

  最近追加されたビルド

ビルド アーキテクチャ 追加された日付 更新 ID
Windows 11 Insider Preview 25151.1000 (rs_prerelease) amd64x642022-06-30 02:00:21 JST50487cc7-f431-48b6-ab6f-fd9c90d5d100
Windows 11 Insider Preview 25151.1000 (rs_prerelease) arm64arm642022-06-30 02:00:18 JST687247aa-22da-4959-b3c3-1f402b2bf1cc
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1806) arm64arm642022-06-29 06:05:06 JST4c31cf18-be88-40d2-b76f-3819c7c39a64
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1806) x86x862022-06-29 06:04:52 JST420279f1-0007-4bf1-b0ae-d6f453779bb0
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 20H2 (19042.1806) amd64x642022-06-29 06:04:43 JSTf29d0e16-8953-4932-9c6d-a2ad6f9d80ab
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H1 (19043.1806) amd64x642022-06-29 06:04:34 JST83ecd82c-37be-4b28-bb2d-144e4fe19c49
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H1 (19043.1806) x86x862022-06-29 06:04:26 JST45872f06-fd00-4aa2-a7a0-4f9005f6e6ab
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H1 (19043.1806) arm64arm642022-06-29 06:04:20 JST0430a820-f7e1-4d2c-bd40-6b17ca894821
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1806) amd64x642022-06-29 06:03:56 JST5e168052-f67c-4480-96e8-501a175c7da2
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (20H2) (19042.1806) arm64arm642022-06-29 06:03:56 JST0268c1a8-0b8d-4d17-a013-1ac0a6c02c05
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H2 (19044.1806) arm64arm642022-06-29 06:03:15 JSTfbaaaec2-c6d6-4174-9600-c7f735a73f85
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H2 (19044.1806) amd64x642022-06-29 06:03:05 JSTc77e8555-093b-4ddb-a08e-0fb640965246
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 21H2 (19044.1806) x86x862022-06-29 06:02:55 JST828032f8-fc7e-40b4-bff3-d2e1baf995ae
Cumulative Update for Windows Server Insider Preview (10.0.25145.1011) amd64x642022-06-25 02:00:45 JST8c2b8d7d-385b-43f2-98e4-3e3b4d710eb9
Cumulative Update for Windows Server Insider Preview (10.0.25145.1011) arm64arm642022-06-25 02:00:45 JST141e0f9e-5076-4baf-8ba0-d312c05fe2b0